Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Utifrån förskolans läroplan LPFÖ 18 arbetar vi efter ett pedagogiskt årshjul som visar på vilket område vi fokuserar på under året.

I vårt arbete strävar vi efter att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära.
I läroplanen står bland annat att " förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik". Detta vill vi ska vara utgångspunkten i hela vår verksamhet.

Leken

Leken är fokusområde för alla Östersunds förskolor. Att leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och är en viktig bestånds­­del i den framgångs­rika under­­visningen på våra förskolor. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn.

Likabehandlingsplan Word, 313.3 kB.

Sidan uppdaterad 2024-04-19