Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö 98. I fokus står ledorden ur vår Likabehand­lings­plan: Glädje, Trygghet, Hänsyn/Omtanke och Positiv bekräftelse.

I vårt arbete strävar vi efter att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära.
I läroplanen står bl a att " förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik". Detta vill vi ska vara utgångspunkten i hela vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-06-28