Barn- och föräldrainflytande

Vår målsättning är att ha ett bra samarbete med vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att skapa ett tryggt och öppet klimat med varje vårdnadshavare så att vi kan samarbeta kring varje barn på bästa sätt.

Om det är något ni som vårdnadshavare funderar över eller tycker är fel ska ni känna att ni kan ta upp detta med personalen.

För att ni som vårdnadshavare och vi som personal ska få en möjlighet att bygga upp ett ömsesidigt förtroende arbetar vi medvetet med följande verksamhetsdelar för att uppnå förtroende och trygghet:

Barn som tilltar på isägg i olika färger

Introduktion

Introduktionen i förskolan är det första steget i att lära känna varandra lite närmare och ge familjen en god möjlighet till anknytning. Under introduktionen får även vårdnadshavarna möjlighet att få en inblick i den dagliga utbildningen.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds en till två gånger per år. I samtalen följer vi upp hur barnet har det i förskolan och hur vi tillsammans ska göra för att barnet ska på bästa sätt få stöd i sin utveckling.

Föräldramöte

Föräldramöte genomförs på hösten där vi informerar lite allmänt om utbildningen och årets kommande projektarbeten eller annat som ni vårdnadshavare har önskemål om. På våren kan mötestillfällena se olika ut mellan grupperna och från år till år.

Sommaravslutning

Sommaravslutningen kan variera mellan lika år. Vi har oftast haft picknick där alla familjer har med sig egen mat och dryck. Barnen brukar framföra någon typ av uppträdande.

 

Ni är alltid välkomna att vara med ditt/dina barn en dag på förskolan!

Barnens inflytande kan ni läsa mer om under ”Om oss” och ”Kvalitetsarbete”.

Sidan uppdaterad 2024-04-19