Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Kläder

Barn och personal är ute varje dag. För att utevistelsen ska vara rolig och angenäm behövs oömma kläder och skor, som passar väder och årstid. Extra kläder för ombyte behöver också finnas. Märk barnens kläder, i synnerhet sådant som lätt blandas, såsom strumpor, vantar, skor/stövlar och regnkläder. Vi ber er också att märka nappar och ”gose” om Ditt barn använder detta, även sovfiltar och kuddar.

Vintertid behöver barnen hjälm med grönt spänne. Sommartid en cykelhjälm med grönt spänne.

Lärmiljö

Leksaker

Om barnet behöver något "gosedjur" eller liknande vid vila, går det bra att ta med dessa. Att ta med andra leksaker hemifrån, kan skapa konflikter och konkurrens mellan barnen, så undvik det. Vi ber Dig att inte lämna inbjudningskort till kalas på barnens hyllor, då det kan uppstå tråkiga konflikter bland barnen, på grund av avundsjuka.

För allas trevnad!

Stäng av mobiltelefonen hos oss. Här är Ditt barn det viktigaste och vi vill ha möjlighet att prata med Dig om Ditt barn. Lämna cyklar och sparkar utanför staketet. Stäng och haspa grinden när Du kommer och går.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt. Detta innebär att det inte yppas något som kan utgöra skada för den enskilde.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av rektor och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Rektor

Carola Persson
063-14 31 12

Specialpedagog

Catrin Espell-Magnusson

070-364 32 43

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Utvecklingsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för utvecklingsdagar tre dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under utvecklingsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Utvecklingsdagar våren 2024

  • 16 februari
  • 19 april
  • 31 maj
Sidan uppdaterad 2024-03-21