Förskolan Månen

Förskolan Månen ligger på Frösön. Vi har fyra avdelningar som är indelade efter åldrarna 1-3 och 3-5 år för att erbjuda barnen en verksamhet och en miljö som är anpassad efter barnets ålder.

Varje förskola lägger in egen text. För de som inte vill uppdatera lägger vi enbart in antalet avdelningar och var förskolan ligger.

Vår inriktning

Med utgångspunkt i förskolans läroplan, samt barns intressen och behov, arbetar vi med olika teman och i olika gruppkonstellationer med fokus på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Schema

Vårdnadshavare lägger in barnens schema i Tempus. Där frånvaro­anmäler ni också ert barn vid sjukdom eller ledighet. Kom också ihåg att meddela barnets avdelning via sms.

Lärportal

Unikum är en lärportal som förskolan använder för dokumentation, samtal och planering av verksamhet. Vårdnads­havare tar del av informationen genom appen Unikum Familj.

Sidan uppdaterad 2024-05-20