Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Förutom den dagliga tamburkontakten med föräldrar så har vi varje höst ett föräldramöte. Vi har även en sommarfest varje år för barnen och deras familjer. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. Vi har även föräldrafika och då får barnen tillfälle att visa sina alster.

Inskolning

Föräldrarnas första kontakt med förskolan sker under inskolningen. Vi erbjuder individuell inskolning utifrån varje barns behov.

Varje barn är unikt, därför ser varje inskolning olik ut. Den kan vara en vecka eller längre. Det viktigaste är att du som förälder deltar i inskolningen och är med ditt barn i förskolans verksamhet.


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-13