Kvalitetsarbete

Hållbar utveckling och Framgångsrik Undervisning är de utvecklingsområden som vår enhets förskolor kommer att prioritera. Vår enhet består av förskolorna: Lillsjöhögen, Bringåsen, Treälven, Skogsgläntan och Solbacken.

Vi har olika projekt vi jobbar med där läroplanens alla delar vävs in i det vi gör. Vi har rim och ramsor, sångsamling, samtal med barnen och läsvila varje dag efter lunchen som stimulerar språket.

Räkneramsor, vardagsmatte, tangram, spel, pussel, experiment och färg och form.
Vi tycker det är viktigt att det finns utrymme i verksamheten för både den fria leken och planerad verksamhet. Undervisning sker både spontant och planerat.

Vi på Lillsjöhögens förskola strävar efter att tillsammans med barnen skapa en rolig, trygg och lärorik förskola där alla ska känna sig delaktiga. Utifrån sin egen förmåga utveckla nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

När barnen slutar hos oss vill vi att de har utvecklat sin sociala kompetens, bra självkänsla, nyfikenhet och lust att lära.

Våra Värdeord

Glädje- ​är något vi ger och får alla dagar tillsammans med våra barn.
Nyfikenhet-​ är det vi strävar efter att alla våra barn känner gentemot omvärlden.
Hänsyn- ​det visar vi till allt omkring oss, det gör oss hållbara.

Hållbar Utveckling

Vi arbetar med projekt gällande hållbar utveckling. Det är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle och viktiga att arbeta med från tidig ålder.

Hälsa och Livsstil

Förskolan ska sträva efter att få barnen att känna glädje inför rörelse och kunna behärska sin kropp utifrån sin förmåga. Att tidigt få in en bra livsstil med bra kost och ett rörligt liv. Vi är ute på gården eller utforskar skogen och miljön runt omkring oss.

Processinriktat arbetssätt

Vi arbetar med barnet i centrum och utgår från barnet i sitt sammanhang. Det gör vi genom att till exempel dela upp barnen i mindre grupper och vara närvarande pedagoger där vi låter barnen få reflektera över sitt lärande och möjlighet att skapa delaktighet i sin vardag.


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-05