Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande hoppas vi på ett nära och bra samarbete med Er föräldrar. Du får gärna delta i Ditt barns verksamhet på förskolan genom att tex hälsa på, vara med på utflykter eller komma med förslag på aktiviteter mm.

Varje avdelning har ett föräldramöte under hösten och en fest med både barn och föräldrar under våren.

Du får möjlighet att en gång per verksamhetsår tillsammans med någon personal i arbetslaget delta i utvecklingssamtal kring ditt barns vistelse i förskolan. Samtalet ger Dig möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller Ditt barns vardag i förskolan.

Sidan uppdaterad 2020-12-08