Testsida struktur fsk 2022

Förskolan Solen ligger i Torvalla. Vi har åtta avdelningar med cirka 10-12 barn på varje avdelning. Våra lokaler är nyrenoverade och vi vistas ofta ute på förskolans gård där barnen kan upptäcka naturen. Förskolan är tätt knuten till skolan XX.

BILD

Vår inriktning

Med utgångspunkt i förskolans läroplan, samt barnens intressen och behov, arbetar vi med fokus på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Schema

Barnens schema lägger vårdnadshavare in i Tempus. Där frånvaroanmäler ni också ert barn vid sjukdom eller ledighet. Kom också ihåg att meddela till ert barns avdelning visa sms.

Lärportal

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder för dokumentation, samtal och planering av verksamhet. Vårdnads­havare tar del av informationen genom appen Unikum Familj.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-06-13