Föräldrainformation

Ingress

  • Har fsk någon särskild profil/inriktning? Beständigt eller i år? (ev. detta under kvalitetsarbete?)
  • Beskrivning av förskolans Inne- och utemiljöer och hur de är uppbyggda

Om verksamheten

  • Antal avdelningar, ungefär hur många barn avdelningarna tar emot, i vilka åldrar
  • Antal barn per årsarbetare 4,9

Barn- och föräldrainflytande

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande hoppas vi på ett nära och bra samarbete med er föräldrar. Du får gärna delta i ditt barns verksamhet på förskolan. Till exempel genom att hälsa på, vara med på utflykter eller komma med förslag på aktiviteter.

Varje avdelning har ett föräldramöte under hösten. Under våren bjuder vi in till en fest för både barn och föräldrar.

Du får möjlighet att en gång per verksamhetsår tillsammans med någon personal i arbetslaget delta i utvecklingssamtal kring ditt barns vistelse i förskolan. Samtalet ger dig möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller ditt barns vardag i förskolan.

Kommande föräldramöten

  • 11 september klockan 18.00
  • 24 oktober klockan 18.00

En vanlig dag hos oss

Barnhälsoarbetet på förskolan

Information om hur barnhälsoarbetet på förskolan är uppbyggt och hur det fungerar.

Kontaktuppgifter till Barnhälsoteamet på förskolan

Länkad information

Barnhälsoarbete centralt i Östersund

Länkad ruta

Inskolning

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-06-13