Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)

För barn från höstterminen det år man fyller 10 år (årskurs 4 - 6) finns öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb). Den är avgiftsfri (betalar för eventuell lunch/mellanmål) och där kan man komma och gå som man vill.

Fritidsklubben har öppet från skoldagens slut till cirka 17.00. Verksamhet erbjuds under skollov i en omfattning av 5 timmar per dag. Varje rektor fattar beslut om öppettider för respektive öppen fritidsverksamhet. Vid behov under skollov har de öppna fritidsverksamheterna möjlighet att samverka med andra fritidsverksamheter, fritidshem och förskolor.

Mellanmål och lunch på fritidsklubben

Måltidsservice tillhandahåller mellanmål och även lunch under skolloven till den
kommunalt drivna öppna fritidsverksamheten. Några föreningsdrivna verksamheter använder
sig också av Måltidservices tjänster.

För de kommunalt drivna öppna fritidsverksamheterna administrerar Måltidsservice betalning via Swish alternativt fakturahantering - se mer information i bilaga debiteringsunderlag och bilaga om betalning med Swish.PDF Ingen kontanthantering!

Skolan stämmer av vilka elever som äter mellanmål och lunch (under skollov).
Måltidsservice skickar en betalningslista till skolan på de som har swishat in betalning eller betalat via faktura.

Prislistan nedan gäller för alla öppna fritidsverksamheter, det vill säga även de föreningsdrivna:

  • Enstaka mellanmål 20 kronor. 10 mellanmål kostar 150 kronor och 21 mellanmål kostar 300 kronor
  • Lunch 35 kronor

Här finns våra fritidsklubbar

Fritidsklubb som samverkar med fritidsgård

Fritidsklubb i skolans lokaler

Fritidsklubb som är integrerad med fritidshemmet

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-19