Fritidsklubb

För barn i årskurs 4-6 erbjuder kommunen fritidsklubb som är en öppen och gratis fritids­verksamhet. För frågor om fritidsklubbarna, vänd dig till respektive fritidsklubb.

Fritidsklubbarna är gratis. Du behöver inte ansöka om plats på fritidsklubben. Du kommer och går som du vill - ingen närvarokontroll.

Fritidsklubbarna

Vissa av fritidsklubbarna drivs av Kultur-och fritidsförvaltningen, andra drivs av föreningar på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Briggens fritidsklubb i Brunflo

Vi kommer att ha oregelbundna öppettider i början.

Se tider på Briggens facebooksida eller anslag på dörren.

Kontakta oss

073-461 43 89

Körfältets fritidsklubb

Vi arbetar för fullt med att hitta lösning på nya lokaler. Oklart i dagsläget när vi har lokaler klara för att starta verksamheten.

Kontakta oss

Mer information och kontaktuppgifter kommer.

Lillsjöns fritidsklubb

Vi är på plats från 1 augusti i lokalerna på Lillsjöskolan.

Kontakta oss

Carro Macknow
076-106 13 47

Lits fritidsklubb

Vi finns på plats i våra tidigare lokaler från 1 augusti 2021.

Lits fritidsklubbs drivs av Lits byförening.

Kontakta oss

Mer information och kontaktuppgifter kommer.

Lugnviks fritidsklubb

Lugnvik

Lugnviks fritidsklubb drivs av IFK Östersund, och har sina tillfälliga lokaler i Lugnviks industriområde under Lugnviksskolans ombyggnad.

Besöksadress
Storlienvägen 42
831 52 Östersund

Fritidsledare
Anders Lundin
Ewa Edlund
Hanna Amarouche

Kontakta oss

072-342 41 51

Parkgårdens fritidsklubb

Parkgården kommer att ha fritidsklubb på Litsvägens förskola, Litsvägen 10.

Obs! Just nu bygger vi om och planerar att öppna under sensommar/höst när det är klart. Mer information kommer.

Parkgården är en central fritidsklubb som drivs av IFK Östersund.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter kommer.

Torvalla fritidsklubb

Torvalla fritidsklubb finns för tillfället i sporthallen. Under hösten kommer klubben att bedrivas i tillfälliga lokaler medan vi söker efter permanent lokal.

Kontakta oss

Harald Grönroos
073-912 06 81

Valla fritidsklubb

Valla fritidsklubb finns på Valla skola. Öppet klockan 10.00-15.00.

Valla fritidsklubb drivs av Frösö IF.

Kontakta oss

Fredrik Gregorsson

070-283 58 11

Ängsmons fritidsklubb

Ängsmons fritidsklubb finns vid Ängsmons fritidsgård.

Kontakta oss

Tim Wikman

073-842 95 27

Övrigt om fritidsklubbarna

Öppettider

Fritidsklubben är öppen klockan 13.00-17.00.

Under loven är verksamheten öppen cirka klockan 10.00-16.00. På loven ser vi gärna en kommunikation kring tider med föräldrar då vi ibland hittar på aktiviteter hela dagar, ibland på annan plats.  

Fritidsklubbarnas uppdrag

Fritidsklubbens uppdrag är att arbeta hälso­främjande utifrån varje individs enskilda förut­sättningar. Det är också vårt uppdrag att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Fritidsklubbarna har olika typer av aktiviteter, men är mest inriktad på spontan verk­samhet och att testa olika fritidsaktiviteter. Varje klubb har arbetat fram sitt unika arbetssätt. Fråga fritidsledarna hur de arbetar på just er fritidsklubb.

Mellanmål och lunch på fritidsklubben

Mellanmål kostar 15 kronor. Under loven finns lunch att köpa för 35 kronor.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-07