Körfältsskolans grundsärskola

I stadsdelen Körfältet finns Körfältsskolans grundsärskola. Eleverna kommer från hela Östersunds kommun samt några av grann­kom­munerna i länet.

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat. Frånvaroanmälan görs direkt till personal i respektive klass och fritidshem.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever i grundsärskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighetsansökan

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-04-13