Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälso­arbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Körfältsskolans grundsärskola

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan.
Om du behöver komma i kontakt med någon av din skolas elevhälsopersonal kan du använda kontaktuppgifterna nedan.

Rektor Ingela Ferm 063-14 30 82
Skolsköterska Erika Raftsjö 070-190 94 55
Skolkurator Robert Ingvarsson 076-106 10 63
Skolpsykolog Sara Ivonen 073-065 19 18

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn-och elevhälsan. Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Plan för Likabehandling och mot diskrimimering och Kränkande behandling

Här kan du ta del av vår plan.PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-05