Kontakta oss

Körfältsskolans grundsärskola med sina olika verksamheter, är en skola med fritidshems- och fritidsklubbsverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år. Elever i förskoleklass är integrerade i verksamheten. Eleverna kommer från hela Östersunds kommun samt några grann­kommuner i länet.

Personal

Expeditionen

Rektor årskurs F-6

Ingela Ferm

063-14 30 82, 070-375 40 24

Rektor årskurs 7-9

Marjut Svanström
063-14 39 57

Skoladministratör

Eva-Marie Heimersdotter
063-14 44 39

Träningsskola

Gula spåret

Gula spåret har två tränings­skole­klasser i ­årskurs 3-6.

 • Årskurs F-3: 070‑579 47 79
 • Årskurs F 4-6: 070-190 69 75
 • Fritids Gul: 070-603 58 07

Blå spåret

Blå spåret har tre tränings­skole­klasser i årskurs 7-9.

 • Träningsskola: 063‑14 41 36
 • Fritidsklubb: 063‑14 41 37

Gröna spåret (Stabsgränd)

Gröna spåret i årskurs F-5 består av en träningsskoleklass och en grund­sär­skoleklass. Verksamheten håller till i en fri­stående byggnad med egen gård.

 • Årskurs F-4 (inklusive fritidshem och klubb): 070‑571 50 26, 073‑803 96 86.

Grundsärskola

Röda spåret

Röda spåret har tre grund­sär­skole­klasser i årskurserna F-6.

 • Åk F-3: 072-452 54 03 inklusive fritids
 • Åk 4-6A: 070-307 18 19
 • Åk 4-6B: 070-136 88 87
 • Fritids Åk 4-6: 070-380 33 62

Gröna spåret (Stabsgränd)

Gröna spåret i årskurs F-5 består av en träningsskoleklass och en grund­sär­skoleklass. Verksamheten håller till i en fri­stående byggnad med egen gård.

 • Årskurs 2-5 (inklusive fritidshem och klubb): 070‑571 50 26, 073‑803 96 86

Övrig personal

IT/Specialpedagog

070-581 00 99

Studie- och yrkesvägledare

Åsa Andersson

072-219 91 87

Kök

073-273 24 71

Musik

073-831 73 81

Om skolan

Fritidshem och fritidsklubb (tillsyn över 12 år)

Fritidshemmet i grundsärskolan har öppet från 06.30 och efter skoldagens slut som längst till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuds fritidshemsverksamhet efter förskoleklassen slut.

På fritidsklubben tillhandahålls tillsyn före och efter skoldagen samt under lov och ferier. Under lov/ferie gäller heldagsomsorg. Klubben är öppen vardag efter skoldagens slut till klockan 17.00 och under skollov från klockan 07.30-17.00. I vissa enskilda fall kan andra tider bli aktuella, det beslutas i så fall av rektor.

Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, kan sammanslagning ske med andra klubbar. Verksamheten stänger aldrig, däremot kan verksamheten hänvisas till annan grundsärskolas klubb under en period.

För att beviljas tillsyn över 12 år, måste vårdnadshavare ansöka om detta hos kommunens LSS-handläggare, Vård- och omsorgsförvaltningen. Verksamheten är kostnadsfri.

Besöksadress

Tegelbruksvägen 40
831 48 Östersund

Postadress

Östersunds kommun
Körfältsskolans grundsärskola
831 82 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-03-21