Om skolan

Körfältsskolans grundsärskola med sina olika verksamheter, är en skola med fritidshems- och fritidsklubbsverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år. Elever i förskoleklass är integrerade i verksamheten. Eleverna kommer från hela Östersunds kommun samt några grann­kommuner i länet.

Arbetslag

Röda Spåret

Röda spåret består av tre grundsärskoleklasser i årskurserna (F) 1-6.

Gula spåret

Inom Gula spåret finns två träningsskoleklasser i årskurs 1-6.

Gröna spåret (Stabsgränd)

Gröna spåret i årskurs (F) 1-5 består av en grundsärskoleklass och en träningsskoleklass.
Verksamheten håller till i en fristående byggnad med egen gård.

Fritidshem och Fritidsklubb (tillsyn över 12 år)

Fritidshemmet i grundsärskolan har öppet 06.30 och efter skoldagens slut som längst till 18.30.
För barn i förskoleklass erbjuds fritidshemsverksamhet efter förskoleklassen slut.

På fritidsklubben tillhandahålls tillsyn före och efter skoldagen samt under lov och ferier. Under lov/ferie gäller heldagsomsorg. Klubben är öppen vardag efter skoldagens slut till kl 17.00 och under skollov från kl 07.30 - 17.00. I vissa enskilda fall kan andra tider bli aktuella, det beslutas i så fall av rektor.

Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, kan sammanslagning ske med andra klubbar. Verksamheten stänger aldrig, däremot kan verksamheten hänvisas till annan grundsärskolas klubb under en period.

För att beviljas tillsyn över 12 år, måste vårdnadshavare ansöka om detta hos kommunens LSS-handläggare, Vård- och omsorgsförvaltningen. Verksamheten är kostnadsfri.

Kontakta oss

Rektor

Ingela Ferm
063-14 30 82
E-post

Expedition/skoladministratör

Eva-Marie Heimersdotter
063-14 44 39
E-post

Kök

073-273 24 71

IT/Specialpedagog

070-581 00 99

Musik

073-831 73 81

Träningsskola

Gula spåret

Årskurs 1-4: 070-579 47 79
Årskurs 3-6: 072-452 53 53, 070-190 69 75

Gröna spåret

Förskoleklass samt årskurs 1-4 (inklusive fritidshem och klubb): 070-571 50 26, 073-803 96 86

Grundsärskola

Röda spåret

Förskoleklass samt årskurs 1-3: 072-452 54 03
Årskurs 5-6 A: 070-307 18 19
Årskurs 5-6 B: 070-136 88 87
Fritidshem Lilla Röd (yngre elever): 072-452 54 03
Fritidshem Röd (äldre elever): 070-603 58 07

Gröna spåret

Årskurs 2-5 (inklusive fritidshem och klubb): 070-571 50 26, 073-803 96 86

Klubb

(tillsyn över 12 år) 070-380 33 62

Besöksadress

Tegelbruksvägen 40 831 48 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-12-05