Prao

Prao (Praktisk arbetslivsorientering) är en viktig och obligatorisk del av grundsärskolan.

Prao är viktig för ett aktivt deltagande i samhällslivet och en inskolning mot vuxenlivet. Den ger eleverna möjlighet att på ett konkret och engagerat sätt befästa teoretiska kunskaper i verkligheten, få inblick i arbetslivet, ta ansvar och stärka sin sociala kompetens.

Den första kontakten med prao sker i årskurs 7 då eleverna gör endagsprao inom skolans väggar alternativt på närliggande förskola. I årskurs 8 utökas det med 2-dagars närprao i skolans närhet.

Årskurs 9 går eleverna ut på prao upp till fyra veckor, två gånger/läsår. Praoplatserna ordnas efter elevernas önskemål och praktiken är individuellt utformad och kan se väldigt olika ut.

Under årskurs 9 gör eleverna ytterligare praktik på gymnasiesärskolan under veckorna 46-50 inför den fortsatta yrkesinriktade utbildningen. De har då möjlighet att prova en vecka på varje program de är intresserade av.

Viss prao i samband med anpassad studiegång kan även förekomma under årskurs 7 och 8.

Sidan uppdaterad 2021-03-02