Vårt lärande

Våra elever läser enligt grundsärskolans läroplan, några med inriktning träningsskola.

Vi arbetar gruppindelat inom vissa ämnen/ämnes­områden, t ex svenska/kommunikation, matematik/verklighetsuppfattning, medan vi är tillsammans under andra lektioner.

Vi börjar och avslutar alltid dagen i respektive klass och ibland arbetar vi också individuellt och i smågrupper, allt utifrån elevernas behov och förutsättningar. Tecken används som stöd i undervisningen.

Skolans profil är "Natur och Rörelse" vilket betyder att vi vistas mycket i vår utemiljö där vi har lektioner. Skolan har en egen skolskog som vi arrenderar i området kring Spikbodarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-27