Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Föräldraråd

Grundsärskolorna Lugnviksskolan och Körfältsskolan har ett gemensamt föräldraråd. I rådet deltar representanter från föräldrar, personal och rektorer. Föräldrarådet träffas en gång varje termin för att diskutera aktuella ämnen, gemensam information och angelägna frågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-14