För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Lugnviksskolan.

Skollunch

Vi delar skolkök med grundskolan i huset.
Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan

Anmälan görs till 063-14 45 81 eller i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har du tappat bort ditt inlogg till Dexter eller har problem att logga in, maila/ring till vår skoladministratör Inger Fürstenberg, 063-14 37 84.
Här kan du läsa mer om Dexter.

Skolskjuts

Kommunen erbjuder kostnadsfri skolskjuts för alla barn i grund­särskolan. Alla barn och unga mellan 6 och 19 år får ett ungdomskort för att åka gratis buss.

Undrar du något om skolskjuts, vänder du dig till Kundcenter, 063-14 30 00.

Föräldraråd

Grundsärskolorna Lugnviksskolan, Mimergården och Körfältsskolan har ett gemensamt föräldrarråd. I rådet deltar representanter från föräldrar, personal och rektorer. Föräldrarrådet träffas en gång varje termin för att diskutera aktuella ämnen, gemensam information och angelägna frågor.

Studievägledning och PRAO

Prao (praktisk arbetslivsorientering) är en viktig del av ett aktivt deltagande i samhällslivet och en inskolning mot vuxenlivet. Den ger eleverna möjlighet att på ett konkret och engagerat sätt befästa teoretiska kunskaper i verkligheten, få inblick i arbetslivet, ta ansvar och stärka sin sociala kompetens.

Den första kontakten med prao sker i årskurs 7 då det görs endagsprao inom skolans väggar alternativt på närliggande förskola. I år 8 utökas det med 2-dagars närprao i skolans närhet.

År 9 går eleverna ut på prao upp till tre veckor. Praoplatserna ordnas efter elevernas önskemål och praktiken är individuellt utformad och kan se väldigt olika ut.
Under år 9 gör eleverna ytterligare en praktikperiod på gymnasiesärskolan under veckorna 46 - 50 inför den fortsatta yrkesinriktade utbildningen. De har då möjlighet att prova en vecka på varje program de är intresserade av.

Viss prao i samband med anpassad studiegång kan även förekomma under år 7-8.

Studie- och yrkesvägledare på Lugnviksskolans grundsärskola är
Åsa Andersson
E-post

Gertrud Johansson
PRAO-assistent
063-14 45 81, 070-218 39 90

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-14