Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälso­arbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Lugnvikskolans grundsärskola

EHT består av ansvarig rektor och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Om du behöver komma i kontakt med någon av din skolas elevhälsopersonal kan du använda kontaktuppgifterna nedan.

Märith Bergström Isacsson, rektor grundsärskolan 063-14 41 11, 072-516 16 24
Nina Ångström, skolsköterska 073-073 89 50
Miriam Theophanous Ericson, skolkurator 073-275 29 57
Peter Leiler, skolpsykolog 073-274 89 83

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Trivselplan för Likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 

Trivselplan för Likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling.PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-04-28