Vårt lärande

Lugnviksskolans grundsärskolas vision är "En särskola i tiden för framtiden".

Våra prioriterade mål för läsåret 2019/2020

Under läsåret arbetar vi med Lärmiljöer och anpassningar - utifrån kartläggningar.

Vi vill vara en modern skola som i vår planering riktar oss mot framtiden. Det innebär att vi vill rusta våra ungdomar för fortsatt skolgång i gymnasiesärskolan och för vuxenlivet.

Vi lägger även stor vikt vid:

  • Miljöarbete - att eleverna ska få en ökad medvetenhet, med fokus på resursanvändning.
  • Skapande verksamhet - varje år genomförs till exempel en kabaréföreställning.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-27