Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälso­arbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Mimergårdens grundsärskola

EHT består av ansvarig rektor och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Om du behöver komma i kontakt med någon av din skolas elevhälsopersonal kan du använda kontaktuppgifterna nedan.

Rektor Märith Bergström Isacsson 063-14 41 11, 072-516 16 24
Skolsköterska Cecilia Moverare 063-14 41 34, 076-841 31 81
Skolpsykolog Emma Knutsson 076-829 27 16
Socionom Helen Bjärtå 073-275 48 98

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Plan mot kränkande behandling

Här kan du ta del av planen för Mimergårdens grundsärskolaPDF.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-27