Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälso­arbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Mimergårdens grundsärskola

EHT består av ansvarig rektor och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Om du behöver komma i kontakt med någon av din skolas elevhälsopersonal kan du använda kontaktuppgifterna nedan.

Rektor Märith Bergström Isacsson 063-14 41 11, 072-516 16 24
Skolsköterska Cecilia Moverare 063-14 41 34, 076-841 31 81
Skolpsykolog Emma Knutsson 076-829 27 16
Skolkurator Hanna Forss, 070-190 30 99

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan för Mimergårdens grundsärskolaPDF.

Sidan uppdaterad 2018-03-06