Fritidshem och fritidsklubb

Eleven som går i anpassade grundskola kan gå på fritidshem eller fritidsklubb före och efter skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet i anpassade grundskola har öppet från 06.30 och efter skoldagens slut som längst till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuds fritid­sverksamhet efter förskole­klassens slut.

Fritidsklubb

Fritidsklubben är en verksamhet för de elever över 12 år som har ett LSS beslut (kort­tidstillsyn för skolungdom över 12 år). Fritids­klubben erbjuder tillsyn före och efter skolan till 17.00 samt under skollov.

Fritidsklubbens lokaler ligger i anslutning till skolan. Personalen som arbetar på fritids­klubben är elev­assistenter och fritids­pedagoger som ungdomarna har i skolan under dagarna, all personal är därav bekant med de ungdomar som vistas på fritids­klubben.

Fritidsklubben erbjuder olika aktiviteter utifrån elevernas intresse och behov.

Sidan uppdaterad 2023-08-30