Vårt lärande

Att skriva sig till läsning (ASL), Digitalisering, Matematik, PAX och Tydliga lektionsmål är utvecklingsområden som Arnljotskolan arbetar med.

Att skriva sig till läsning (ASL)

Arnljotskolan har ett gemensamt utvecklingsområde ”Att skriva sig till läsning” som förkortas ASL. Det är ett samarbete mellan förskoleklass, årskurs ett till årskurs tre.

Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, är upphovsman till ASL, som är ett språkutvecklande arbetssätt för barns skriv- och läslärande. Dator används som skrivhjälpmedel. Arbetssättet har fokus på barnens berättarlust och språkutveckling. Pedagogen möter och utmanar varje elev där den befinner sig.

Läs mer om ASL>> Pdf, 909.8 kB.

Digitalisering - Programmering

Digitalisering är viktigt och självklart för oss där vi i alla ämnen och på fritidshemmet arbetar med digitala verktyg och metoder. Att hjälpa eleverna bli egna kreativa producenter istället för passiva konsumenter är en viktig del i vårt arbete med digitaliseringen.

Matematik

I matematik har vi ett strukturerat utvecklingsarbete där vi hela tiden arbetar för att utveckla vår undervisning för att förbättra elevernas resultat i matematik. Fokus just nu ligger på Problemlösning, Datalogiskt tänkande och stegvisa instruktioner.

PAX

PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Modellen bygger på att systematiskt introducera olika verktyg som leder till ökat elevinflytande och praktiskt värdegrundsarbete.

Tydliga lektionsmål

Att visa tydliga och begripliga lektionsmål om vad som ska göras på lektionerna är viktigt för våra elever att få ta del av för att förstå vad som krävs av dem.
Vi arbetar hela tiden med att bli bättre på att förklara och förbereda eleverna på vad som krävs för att lektionerna ska bli så bra som möjligt.

Sidan uppdaterad 2023-11-10