Resursskola

Elever som har omfattande behov av särskilt stöd för att klara sin undervisning kan få plats på Östersunds resursskola. Här får eleverna undervisning i anpassade lärmiljöer med små elevgrupper och hög personaltäthet. Östersunds resursskola tar emot elever från höstterminen 2024.

Resursskolan tar emot elever i årskurserna 4 till 9 som har diagnos inom autismspektrumet och som är folkbokförda i Östersunds kommun. Eleverna ska dessutom ha

  • svårt med sin nuvarande skol­situation och behov av en anpassad lärmiljö
  • omfattande behov av särskilt stöd
  • fått särskilt stöd på sin tidigare skola, och där utvärdering visat att stödet antingen var mycket omfattande eller inte tillräckligt för elevens behov.

Skolan har egna lokaler i Östbergsskolan.

Ansök om plats

Vårdnadshavare ansöker om plats till sitt barn via blankett. Även rektor kan ansöka om plats till en elev, om vårdnads­havare vill det. Sista ansök­nings­dag inför höst­­terminen är 1 april 2024.

Du får svar på din ansökan ungefär en månad efter sista ansökningsdag.

Om verksamheten

Resursskola Östersund är en liten skolenhet med anpassade lärmiljöer, små elevgrupper och hög personaltäthet. Skolan har möjlighet att ta emot totalt 18 elever i nuläget. De elever som idag går på resursspåret har förtur till platserna.

Fokus för pedagogerna är att skapa goda relationer mellan lärare och elev och att skapa en trygg, lugn och positiv lärmiljö. Skolans personal har regelbunden kontakt med vårdnadshavare och strävar efter att ha ett nära och gott samarbete med hemmet - allt för att underlätta elevens skolgång.

Undervisningen är individanpassad och pedagogiken bygger på kunskap om det individuella stödbehovet hos varje elev. Eleverna får möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om sin funktionsvariation, vilket skapar förutsättningar för elevens självständighet. Eleverna ska få den ledning och stimulans som de behöver för att de så långt som möjligt ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Kontakt

Resursskolans rektor

Morgan Bygdell
063-14 33 30

Sidan uppdaterad 2024-03-26