IST Lärande

Med IST Lärande får du som vårdnadshavare/förälder mer insyn i ditt barns dagliga skolarbete och större möjlighet att engagera dig i barnets lärande och utveckling. Detta genom att du får tillgång till bedömningar, omdömen och åtgärdsprogram. Som vårdnadshavare kan du även förbereda dig inför och kommentera utvecklingssamtal som läraren valt att dela.

Under hösten 2019 börjar övergången till den nya versionen av IST Lärande. Först ut är skolorna Kastalskolan, Lugnviksskolan, Parkskolan, Storsjöskolan, Torvallaskolan, Treälvsskolan, Vallaskolan och Östbergsskolan. Under vårterminen 2020 kommer övriga kommunala skolor att börja använda den nya versionen.

Det nya IST Lärande innebär att du kan följa ditt barns arbete och mål:
- Bedömda uppgifter
- Omdömen
- Utvecklingssamtalet
- Extra anpassning
- Åtgärdsprogram

Delaktighet för dig som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kan du tillsammans med barnet få inblick i skolvardagen, närsomhelst hemifrån. Det öppnar upp för delaktighet. Du ser ditt barns arbete, utveckling och mål, där du kan bidra med rätt stöd. När ny aktivitet publiceras till dig som vårdnadshavare kan en mailnotis erhållas.

Logga in i IST Lärande

Du loggar in med BankID, mobilt BankID eller Freja Eid på vårdnadshavarsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har möjlighet att skaffa en av ovanstående e-legitimationer kan vi erbjuda inloggning via ett SkolID. Det bygger på samma inloggningsprincip som BankID och användaridentiteten hanterar inloggning med två faktorer. Appen för SkolID finns för både Android och iOS.

Du bokar tid för att ansöka om ett SkolID hos kommunens kundcenter, kundcenter@ostersund.se, 063-14 30 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-14