Om skolan

Verksamheten på Ängsmogården präglas av öppenhet där kontakten mellan barn och vuxna prioriteras. Att elever från alla årskurser ständigt är nära varandra gör att känslan av gemenskap är stor. Vi ska utveckla skolan till den bästa för just våra elever. Skolan har naturen in på knutarna vilket gör det möjligt för oss att använda vår närmiljö i lärandet. Pulshöjande aktiviteter minst fem gånger per vecka ska bidra till att våra elever får en ökad uthållighet och koncentration för sitt lärande och kunskapsutveckling.

Ängsmogården ligger sydost om Östersunds centrum och erbjuder en inspirerande miljö för våra ca 200 elever. Skolan har en fantastisk inomhus och utomhusmiljö som erbjuds elever och personal i modern tappning. Lokalerna har en luftig och ljus interiör och är utsmyckad med ett stort antal konstverk som ger dem liv och värme.

Skolgården och närområdet ger goda möjligheter till lekar och idrottsaktiviteter såväl sommar som vinter. På promenadavstånd från skolan finns dessutom elljusspår och strövområden i naturskön miljö. Vi har väl utbyggda gång och cykelvägar i hela området..

Kontakt

Rektor
Maria Emanuelsson
063-14 44 55
E-post

Expedition
Skoladministratör
Harriet Berlin
063-14 47 70
E-post

Kök 073-275 29 56

Lokalvård 072-234 86 75

Ledningsgrupp/Arbetslag
Skolan har en ledningsgrupp och två arbetslag. Ledningsgruppen består av rektor, arbetslagsledare från lärarlag och fritidslag samt specialpedagog.
Lärarlag består av lärare och fritidslag består av fritidspedagoger.
Mailadress till personal; förnamn.efternamn@ostersund.se

Fritidshem
Fritidshem förskoleklass 070-190 83 79 (Nedre fritidshem FSKL-Åk 1)
Fritidshem åk 1 070-214 82 32
Fritidshem åk 2 070-252 88 54 (Övre fritidshem åk 2-3)
Fritidshem åk 3 070-252 88 54
Fritidsklubb åk 4 och 5 063-14 47 80

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Skylvägen 61
831 76 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-05-14