Vårt lärande

Ledarskap, Läslyft och pulshöjande aktiviteter är nya satsningsområden för läsåret 17/18. Vi fortsätter med Systematiskt Kvalitetsarbete, Matematik, Digitalisering, elever som utmanar och att utveckla fritidshemmets verksamhet som tidigare igångsatta utvecklingsområden. Dessa åtta utvecklingsområden kommer Ängsmogården att jobba med kommande år.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar för att systematiskt förbättra och utveckla vår verksamhet och vår undervisning, för att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Ledarskapsutbildning ska utveckla lärarnas och fritidspedagoger situationsanpassade ledarskap mot individ och grupp.

Matematiken är ett av våra utvecklingsområden tillsammans med bedömning för lärande. Eleverna får genom pedagogernas olika strategier för bedömning möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. För oss är det kollegiala lärandet viktigt. Teori, forskning och lärarnas egna reflektioner och erfarenhetsutbyte av det som är prövat i klassrummet blir viktig kunskap i vårt utvecklingsarbete.

Läslyftet är processutbildning som skolans lärare startar direkt vid höstterminens start som syftar till att höja kvalitén i utbildningen vilket ska leda till högre måluppfyllnad för våra elever

Digitalisering av utbildningen ska syfta till att utveckla elevernas förmåga att söka information, källgranska och leverera färdiga arbeten digitalt. Därtill ska de digitala hjälpmedlen utnyttjas som kompensatoriska hjälpmedel vid både läsning som skrivning.

Pulshöjande aktiviteter minst fem gånger per vecka får eleverna i Ängsmogårdens skola vilket främst ska medföra att elevernas koncentrationsförmåga och uthållighet för studier ska utvecklas.

Elever som utmanar är utvecklingsområde, där hela personalgruppen kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med elevhälsans personal för att öka sin kompetens.

Personalen på fritidshemmet fortsätter arbete med att utveckla vår fritidshems­verksamhet i enlighet med de nya förtydligandet i LGR11. Eleverna ges möjlighet att träna olika förmågor på ett planerat och medvetet sätt under deras vistelse på fritidshemmet.

El Sistema

Ängsmogården har fått möjligheten att arbeta tillsammans med lärarna från kulturskolan i El Sistema även kommande läsår. I år är det eleverna i åk 1 och åk 2 som är med och skapar musik varje vecka, ena tillfället på skoltid och det andra är frivilligt och ligger på fritidshemstid. De arbetar med rytmik, blås och stråkinstrument.

Varje onsdag kl. 17.00-18.00 "Vänstay" är det en timmes umgänge med eleverna, deras föräldrar och inbjudna musiker, där de sjunger, pratar och fikar. Ny lokal är Ängsmokyrkan och växelvis varannan vecka på Ängsmon och Mimer.

Jose Antonio Abreu startade verksamheten 1975 i Venezuela. Han ville använda musiken för att ge barn möjlighet att utvecklas.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-22