För elev och förälder

Information

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är viktig för din skolgång på Arnljotskolan.

Frånvaroanmälan

Förskoleklass, årskurs 1 till 3 frånvaroanmäler i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under skoltid.
Här kan du läsa mer om Dexter.

Har du tappat bort ditt inlogg till Dexter eller har problem att logga in, maila till vår skoladministratör, Sofia Edling - e-post

Skriva tider eller anmäla frånvaro till fritidshemmet gör du i Tempuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finns som app att ladda ner till mobilen eller surfplattan.
Här kan du läsa mer om Tempus.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skollunch

Lunchen till Arnljotskolans elever levereras via catering från Vallaskolans kök.
3 klasser äter sin lunch på restaurang Sundet.
Via vår e-tjänst kan du beställa specialkostlänk till annan webbplats.
Om ditt barn har specialkost och är frånvarande så måste detta anmälas till Vallaskolan, Karin Åsén tel: 073-273 24 65 före kl. 08.00 varje skoldag.

Information om specialkost >>PDF inför nästa läsår.

Hur ser menyn ut denna vecka?

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet för elev alltid skall sökas på blankett som finns i vår e-tjänst (ej i Dexter).
https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/lov-ledigheter-lasarstider.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inskolning- och Överlämnandeplan

Här kan du ta del av vår plan för inskolning/överlämnande>>PDF

Skolskjuts/Ungdomskort

Information om skolskjuts/ungdomskort.

För att snabbt nå ut till vårdnadshavare med information om tillexempel inställda skolskjutsar på grund av halka kommer meddelanden om detta att läggas ut på Östersunds kommuns hemsida under Servicemeddelanden.
https://www.ostersund.se

Skolråd

Skolrådet leds av rektor och en pedagog, alla klasser på skolan är representerade på dessa möten. Skolrådet träffas en gång i månaden i skolans konferensrum. Syftet är att eleverna ska träna på mötesformen, lära sig hur det fungerar med ordförande, sekreterare och veta vad ett protokoll är. Eleverna ska uppleva att de kan påverka i olika vardagsfrågor, de ska märka att det blir förbättringar. Eleverna ska få återkoppling.

Klasserna har först haft egna klassråd där eleverna har pratat om sin arbetsmiljö på skolan. Vissa saker kan åtgärdas direkt i klassen och vissa frågor tar man i nästa steg med till Skolrådet.

Vi brukar också arbeta med "Månadens fråga". Då har eleverna fått en frågeställning som de ska prata om på sitt klassråd. Det kan vara frågor om miljö, mat, raster och det kan också vara frågor om undervisningen.

Eleverna har många kloka synpunkter!

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas tillsammans med Rektor ett par tillfällen varje termin. Klasserna har utsett föräldrarådsrepresentanter, men även andra intresserade föräldrar är välkommen!
Inbjudan till nästa möte och protokoll från mötena hittar du högst upp på sidan under "Aktuellt hos oss".

Arnljotskolans broschyr 2019 >>PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-24