Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Arnljotskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Nina Magnusson 063-14 35 13
Skolsköterska Hélene Höglund 070-371 83 67
Skolkurator Rita Knuting 070-5390258
Skolpsykolog Anna Hellgren 070-394 81 50
Specialpedagog Camilla Hallerström 070-191 72 08

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Skolkurator finns på Arnljotskolan måndagar jämna veckor. Kan nås på telefon 070-5390258 måndag till fredag kl. 08.00-17.00.

Elevhälsoplan Arnljotskolan 2018-19 >>PDF

Övrig information om elevhälsa

Information från skolsköterska
PDF
Information om huvudlöss
PDF
Information om allergi
PDF
Information om kräksjuka
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om springmasklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018/19

Arnljotskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling >>PDF

Trygghetsgruppen på Arnljotskolan

På Arnljotskolan jobbar vi för att alla elever ska känna sig trygga, må bra och trivas på vår skola.

Det gör vi genom att vi har:

  • Kompisstödjare
  • Trygghetshörna med brevlåda och kramruta.
  • Uppdrag i klasserna.
  • Samarbetsdag på skolan.
  • Trivselenkät för alla elever på skolan.
  • Nätverksträff för alla kompisstödjare i Östersunds kommun.

Har du frågor kring Trygghetsarbetet, kontakta Jessica Heidenbeck på Grön avdelning eller Marianne Persson på Blå avdelning.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-09