Kontaktinformation

Under läsåret 2019/20 har vi en treparallelllig skola med förskoleklasser, årskurs 1-3 samt fritidshem.

Arnljotskolans broschyr 2019 >>PDF

Expedition

Rektor

Nina Magnusson
063-14 35 13

Kök

Carina Öquist
070-191 72 14

Skoladministratör

Ewa Wiklund
063-144450

Våning/arbetslag


Våning 1 Grön, tel: 073-270 23 98
Årskurs 1A, 3A och fritidshem
Naranja Gudfastsson, Therese Lindell, Sofie Marklund, Elin Hemmingsson, Lisa Wöldern, Daniel Granberg och Elin Sundberg.

Våning 2 Blå, tel: 070-191 72 07
Förskoleklass FB, årskurserna 1B, 2B och fritidshem
Lena Nyman-Persson, Marianne Persson, Tobias Sundström, Jessica Heidenbäck, Neta Frykman, Maria Eriksson och Simon Eriksson.

Våning 3 Röd, tel: 070-191 72 06
Förskoleklass FC, årskurs 2C, 3C och fritidshem
Malin Lindé, Hanna Ålander, Emma Aldevärn, Mats Jonasson, Maria Jonsson, Helena Fredriksson, Sara Johansson, Kjell Ölveby och Husam Alsllum .

Avdelning Vit, tel: 073-098 61 03
Marita Edfalk, Åsa Persson, Stina Nilsson, Lena Georgson, Johan Lindborg, Malin Strindlund, Sabrine Khalfallah och Christoffer Hägglund.

Övrig personal:
Camilla Hallerström - specialpedagog, Thomas Pettersson - lärarresurs, Helena Fredriksson IT-pedagog, Gunmarie Odéen Falkelind - förskoleresurs, Birgitta Andersson - textillärare, Ruben Björkebaum - trä- och metall lärare.

Vaktmästare 076-133 05 33

Om ni behöver kontakta oss, lämna ett meddelande eller skicka ett sms till våra mobiler, eftersom vi inte alltid kan svara när ni ringer. Kom ihåg att lämna ditt namn och telefonnummer.

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Personal

 

Arnljotskolan personal 2019

Arnljotskolans personal 2019

Om skolan

Arnljotskolan har under läsåret 2019/20 totalt ca 250 elever, fördelade på två förskoleklasser, tre klasser i årskurs 1, 2 och 3.

Vår vision är: ”En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande”.
Skolans utemiljö är mycket bra, det är nära till Storsjön och Öneberget och vi har en fin skolgård. På vintern finns det skidspår utanför knuten.

Historik, Arnljotskolan

Arnljotskolan, tidigare Klockhuset, startade på Frösö Strand hösten 2012. Skolan startades eftersom Östbergsskolan blivit för trång och det fanns ett behov i området av utökade skollokaler. I samband med att vi flyttade in renoverades hela huset, lokalerna är nu mycket fina. Vi driver en modern skola i ljusa och trevliga lokaler. Det finns god tillgång till modern teknik och kommunen har investerar i nya möbler och utrustning. Idrottsundervisning bedrivs utomhus eller i Kul och Bus-lokalen som vi hyr.

En anrik byggnad

Huset byggdes 1912 och är idag kulturminnesmärkt. Kommunen hyr huset av Diös. Byggnaden har en mycket spännande historia! Det byggdes som en del av dåvarande Frösö sjukhus.
Här fanns sysslomannen, administration, läkarbostäder och operationssalar.
Det fanns även en kyrka ”Mariakyrkan” som numera är skolans matsal, och i källaren var det en avdelning för bad. För den som är intresserad har vi fina originalritningar på huset, där kan man se vad samtliga rum användes till.

Besöksadress: Önevägen 18, 832 51 Frösön

Postadress: Arnljotskolan, Östersunds kommun Box 705, 831 28 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-24