Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Bringåsens skola

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Nina Wennberg Brandt 072-221 81 43
Skolkurator Rita Knuting 070-539 02 58
Skolsköterska Fredrik Huss 063-554 50 33, 070-190 94 59
Skolpsykolog Birgitta Hansson 070-380 22 64
Specialpedagog Lina Hellström 073-054 69 52
Logoped elevhälsan Maud Odin 076-814 62 30
Skolläkare Kalle Maripuu (kontaktas via skolsköterska)
Studie- och yrkesvägledare Anna Asp 070-628 52 46

Elevhälsoplan för Bringåsens skolaPDF

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Här kan du ta del av vår planPDF

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-21