Om skolan

Skolan har består av två byggnader. Matsalen ligger i den gamla skolbyggnaden med trä- och metallslöjdsal på övre våningen. Övrig undervisning sker i huvudbyggnaden.

Den nya skolan togs i bruk 1988. Här finns fyra klassrum, ett mixrum samt ett litet bibliotek. Skolsköterskan har också sin mottagning i huvudbyggnaden.

All idrott sker utomhus då vi saknar egen idrottshall. Vi har tillgång till Häggenås sporthall, dit vi åker ca 2 ggr/termin.

Vi har även Bringåsens förskola i intilliggande lokaler.

Arbetslag

För närvarande går här ca. 65 elever i åldrarna 6-12 år uppdelade i årskurs F, 1-2, 3-4 och 5-6.
Bringåsens fritidshem finns i samma lokaler som skolan. Fritidshemmet består av en avdel­ning samt 3 personal.

Kontakta oss

Rektor
Nina Wennberg Brandt
072-221 81 43
E-post

Expedition
Skoladministratör
063-14 48 55, 072-450 70 10

Kök 073-275 14 83

Arbetslag/Avdelningar
Lärarnas arbetsrum: 072-243 77 26
Fritids: 073-461 26 25

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Postadress
Bringåsen 305
831 91 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-21