Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Fagervallsskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Jan Carlsson 063-14 34 31
Skolsköterska Kerstin Molund 070-190 94 57
Skolkurator Lena Svensson 073-098 5791
Skolpsykolog Cecilia Tunsten
Specialpedagog Håkan Jansson 073-275 50 97

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

En trygg skolmiljö på Fagervallsskolan

Vi vill att alla våra elever ska få en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Därför arbetar både personal, vårdnadshavare och elever hela tiden förebyggande och främjande för en god, trygg och trevlig studiemiljö på Fagervallsskolan.

LikabehandlingsplanPDF

Fagervallsskolan arbetar medvetet med sin fortsatta utveckling och är ett självklart val för kompetenta pedagoger som vill fortsätta att utvecklas.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-30