Om skolan

Fagervallsskolan är en mångkulturell och attraktiv skola som ligger centralt i Östersund. Skolan ligger på Brunflovägen, vilket gör det lätt att ta sig till skolan, både med kommunala färdmedel, till fots eller med cykel. Vi kan enkelt använda ett brett område av skogs- och fritidsregio­ner som ligger inom gång- och cykelavstånd från Fagervallsskolan.

Ett lustfyllt lärande både inomhus och utomhus ger eleverna en mångfald av pedagogiska möjligheter. Fagervallsskolan bjuder på en inspirerande miljö för våra 200 elever från förskoleklass till skolår 5.

Till skolan hör också fritidshemsavdelningar där vi har välutbildad personal som skapar härliga förutsättningar för ditt barns utveckling.

Kontakt

Rektor
Jan Carlsson
063-14 34 31

Expedition
Linda Laretei-Jönsson
Skoladministratör
063-14 34 30

Kök 073-273 24 66

ARBETSLAG
Förskoleklass 070-453 69 26
1A 070-262 48 78
1B 073-270 15 18
2A 072-204 47 02
2B 073-270 17 34
3A 070-262 48 78
3B 073-270 15 17
4A 070-560 96 94
4B 070-560 96 94
5A 073-270 17 32
5B 073-270 17 32
Röda huset 063-14 45 19, 070-240 23 76

Fritidshem förskoleklassen 070-453 69 26
Övre fritidshemmet 073-270 17 35
Nedre fritidshemmet 072-512 17 32

Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) 073-270 17 31

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Brunflovägen 52
831 46 Östersund

Postadress
Box 330
831 24 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-05-12