Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Kurator Susanne Wennberg 073-275 25 96
Skolsköterska Karin Gundersson 063-14 49 13, 0730-64 62 18

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Kastalskolans värdegrund

På Kastalskolan vill vi att alla elever ska känna sig bekräftade, få känna trygghet och mötas av respekt. Kastalskolans ledord är trygghet, respekt och ansvar.

Plan mot kränkande behandling

Kastalskolans Plan mot kränkande behandlingPDF

Plan för förebyggande arbete för en drogfri skola

Kastalskolans plan för förebyggande arbete för en drogfri skolaPDF

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-16