Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Körfältsskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Marjut Svanström 076-138 41 42
Skolsköterska Erika Raftsjö 070-190 94 55
Skolkurator Robert Ingvarsson 076-106 10 63
Skolpsykolog Birgitta Hansson 070-380 22 64
Specialpedagog Madelene Marnetoft 072-211 58 90
Specialpedagog Elin Ingerhed 072-211 58 90

Körfältsskolans elevhälsoplanPDF

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du ta del av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-23