Om skolan

Marieby skola är "den lilla skolan mitt i byn". Skolan är vackert beläget nära Storsjön, på landet med skogen intill, ca två mil från Östersund.

Marieby skola är en liten skola, här arbetar vi med såväl åldersblandade som ålderhomogena klasser samt fritidshem. Marieby skola har ett nära samarbete med Orrvikens skola.

Vår vision

"Lust att lära möjlighet att lyckas i och utanför skola"
Vi arbetar i visionens riktning, genom att alla barn känner:

  • Trygghet
  • Lust
  • Glädje
  • Delaktighet

Inriktning mot kommunikation och internationalisering

Fritidshemmet

Våra mål med fritidshemsverksamheten är att alla barn:
• Känner trivsel och trygghet.
• Har kunskap och insikt i innebörden av en gemensam värdegrund
• Känner att de har en meningsfull fritidsverksamhet.
• Kan lyssna, diskutera och reflektera i en god arbetsmiljö.
• Tar ansvar för den inre och yttre miljön.

Fritidshemmet är öppet mellan 06.30-17.30.

Kontakt

Rektor
Ove Schörling
063-14 33 89
E-post

Expedition
Kerstin Ångström
Skoladministratör
070-314 27 86
E-post

Kök 073-273 24 16

Fritidshem 070-620 58 96

Personalrum
063-14 06 66

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Fugelsta 134
834 98 Brunflo

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-04