Mimergården

Entrén på Mimergården

Skolan Mimergården finns i Torvalla, cirka åtta kilometer från centrala Östersund. Skolan är en F-5 skola med åldershomogena grupper samt fritidshem och grundsärskola för barn 6-17 år.

Sommarhälsning från Mimergården

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-16