Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Norra skolan arbetar med elevhälsoarbetet i enlighet med Barn- och elevhälsoplanenPDF för Östersunds kommun. Genom ett systematiskt samarbete mellan rektor, elevhälsopersonal, lärare och övrig personal arbetar vi för att varje elev skall må bra och ges alla möjligheter att nå sina mål.

Elevhälsoarbetet är en mycket viktig del av skolan och har därför stora resurser i elevhälsa. Norra skolan har en specialpedagog som arbetar på skolan samt en skolsköterska på halvtid. Till skolan är också ytterligare specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare och kurator knutna som träffas i elevhälsoteamet.

Trygghet

Skolan arbetar aktivt för att främja likabehandling samt att motverka kränkande behandling. Skolan har ett aktivt trygghetsråd som tillsammans med elever, föräldrar och personal skapar en trygg skolsituation. Vi jobbar också för att alla ska känna delaktighet i skolans inre arbete, bland annat genom ett aktivt elevråd och föräldraråd.

Plan mot kränkande behandlingPDF

Elevhälsoteam Norra skolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Lena Medin 070-289 17 29
Skolpsykolog Peter Leiler 073-274 89 83
Specialpedagog Kerstin Rödén 063-14 34 46
Skolsköterska Emilie Nilsson 070-190 94 51
Kurator Camilla Dahlén 070-190 94 38
Skolläkare Anita Englund, skolläkare

Elevhälsoplan för Norra skolanPDF

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Ordningsregler

Hitta du här!PDF

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-11