Om skolan

På Norra skolan finns förutom grundskola fyra fritidshem samt en fritidsklubb. Skolan har egna slöjdsalar och tillgång till Östersunds största idrottshall, Sporthallen, som ligger mitt över vägen.

Skolan arbetar efter tre ledord: Kunskap, Trygghet och Hälsa.
På Norra skolan vill vi:

  • Uppmuntra till nyfikenhet för att ge lust till lärande
  • Erbjuda högsta tänkbara kvalité på undervisningen
  • Bidra till att forma självständiga och ansvarstagande individer, som respekterar andra människors egenvärde
  • Att alla ska känna delaktighet i skolans inre arbete
  • Att alla skall utvecklas och finna sin form för livskvalitet

Fritidshem

Norra skolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler. Fritidshemmet har öppet 06.30-18.30. Skolan öppnar klockan 07.30, då finns det personal ute, tills det ringer in klockan 07.55.

För de barn som behöver utökad morgontillsyn erbjuds tillsyn på avdelning Pilen) från 6.30-7.30. De barn som kommer före klockan 7 erbjuds frukost. De barn som behöver utökad kvällstillsyn, det vill säga från 17.00 -18.30 erbjuds tillsyn på avdelning Pilen.

Under lov är alla avdelningarna samt fritidsklubben oftast hopslagna.

Barnen pysslar, spelar spel, leker rollekar etcetera. Förutom den fria leken så har barnen möjlighet att delta i organiserade aktiviteter varje vecka. Det finns en pedagogisk tanke med allt vi gör. Fritidshemmet har också tillgång till sporthallen där vi kan spela och leka. Ibland ordnar vi även gemensamma aktiviteter över avdelningarna så som uppträdanden och disco.

Vi är ute så mycket som möjligt. Barnen är bra på att nyttja vad skolgården har att erbjuda.
Vi har även närhet till stadens alla utbud samt gångavstånd till Jamtli, Badhusparken och Björkbackaparken för picknick och lek

Fritidsklubb

Fritidsklubben har öppet för elever i årskurs 4-5, efter skolan till klockan 17.00 (16.30-17.00 sammanslagning med avdelningen Pilen), på skolloven är klubben sammanslagen med fritidshemmet och öppen klockan 08-14. Klubben är belägen i huvudbyggnadens övervåning mot Sporthallen. Klubben är en öppen verksamhet utan inskrivning. På klubben är det ingen närvarokontroll. Mellanmål serveras till en kostnad av 10 kronor. På skolloven finns det möjlighet att köpa lunch som kostar 30 kronor.

Barnens intressen och behov styr aktiviteterna. Barnen pysslar, läser, spelar spel, gör sina läxor etcetera. I möjligaste mån erbjuds det spel och lek i sporthallen, en gång per vecka.

Idrott och kultur

Alla elever skall utvecklas och finna sin form för livskvalitet, bland annat genom stort fokus på idrott, friluftsliv och hälsa. Vi har idrott i Östersunds största idrottshall, Sporthallen.
Skolan har aktivt friluftsarbete med friluftsdagar i fjällen, på Hofvallen och Tallvallen.
Skolan satsar mycket på kulturaktiviteter, som exempelvis teatrar, film och studiebesök.

Kontakt

Rektor
Lena Medin
070-289 17 29
E-post

Expedition
Skoladministratör
Sara Söderström
063-14 42 53
E-post

Specialpedagog
Kerstin Röden
063 14 34 46, 072-511 35 53
E-post

Avdelningar
Häggen (F-klass)
070-291 79 85
070 263 24 53 - endast till personlarummet

Rönnen (Årskurs 3)
076-114 11 31, 070-262 58 33

Pilen (Årskurs 1)
076-114 08 31, 070-272 38 29

Björken (Årskurs 2)
076-114 09 86, 070-272 57 76

Lönnen
Årskurs 4 070-349 98 96
5A 072-450 03 68
5B 072-450 03 68

Klubben
070-349 98 96, 072-450 03 68

Skolservering 073-275 14 82

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Residensgränd 26
831 41 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-02-10