Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevråd

Elevrådet består av representanter från alla klasser samt två personal representanter. De träffas cirka en gång per månad. Elevrådet följer en stående dagordning där föregående protokoll, rapporter och aktuella händelser tas upp.

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Odenråd

I Odenrådet sitter representanter från skolan och föräldrar från samtliga klasser. Vi ses cirka 2-3 gånger per termin.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-25