Om skolan

Skolan invigdes 1984. Skolan är byggd i ett plan och idag består verksamheten i huset av en förskola med ca 60 barn, en förskoleklass och en 1-6 skola med sammanlagt ca 130 elever. Skolans upptagnings­område är stort och många elever har skolskjuts, endast ett fåtal har gångavstånd till skolan.

Skolan är den senaste renoverade och tillbyggda skola i Östersunds kommun. Vi har en egen gymnastiksal det finns både trä och textilslöjdlokal i huset. Skola och förskola använder utemiljön och vissa lokaler tillsammans, vilket underlättar ett nära samarbete.

Vi har en stor gård som används gemensamt av skolan, fritids och förskolan. Vintertid har vi nära till skidspår och en isbana på gården som föräldrarna i byn sköter om. På sommaren har vi fotbollsplan, basketplan och nära till skogen där barnen leker.

Natur och Hälsa

Elljusspår, naturspår, fotbollsplan/isbana finns nära skolan, Idrottsplats med fotbollsplaner och Storsjöns strand finns på gångavstånd från skolan.

Vi jobbar aktivt med barnens matvanor och att skapa en lugn och trygg miljö för våra elever. Målsättningen är:
- Att förmedla rörelse och idrottsglädje och skapa ett bestående intresse
- Att genom fysisk aktivitet och arbete med kost & hälsa lägga grunden till ett fysiskt och psykiskt välbefinnande.
- Att använda naturen som inspirationskälla/redskap i inlärningen och leken.
- Att med friska och motiverade barn och personal höja kvalitén på verksamheten.

Kontakt

Rektor
Ove Schörling
063-14 33 89
E-post

Expedition/Skoladministratör
Kerstin Ångström
070-314 27 86
E-post

Personalrum
073-270 23 83

Fritidshemmet
072-522 94 36

Kök
070-191 06 62
Vid sjukdom avbeställ specialkost, glöm ej att återanmäla.

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöks- och postadress
Lundsvägen 2
832 94 Orrviken

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-04