Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Östbergsskolan arbetar med elevhälsoarbetet i enlighet med Östersunds elevhälsoplanPDF.
Genom ett systematiskt samarbete mellan rektor, elevhälsopersonal, lärare och övrig personal arbetar vi för att varje elev skall må bra och ges alla möjligheter att nå sina mål.

Elevhälsoteam Östbergsskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor (4-6) Anders Lingsell 063-14 35 44
Rektor (7-9) Carina Abrahamsson 063-14 35 11
Skolsköterska Kari Kleven 063-14 35 22, 070-573 06 82
Skolkurator Kerstin Häggmark, 073-275 62 04
Skolpsykolog Anna Hellgren 070-394 81 50
Specialpedagog Lisa Elmgren 073-804 47 66 (årskurs 4-6)
Specialpedagog Ulf Jägemar 073-461 44 62 (årskurs 7-9)
Skolläkare Lisen Hellbom 063-14 35 03 (nås genom skolsköterska)

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Plandokument och policies

OrdningsreglerPDF
Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-08