Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete, ASK

Skolan upprättar varje år en arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete, ASK, som vi sedan arbetar utifrån under läsåret. Denna arbetsplan bygger på våra utvärderingar samt kommunens prioriterade utvecklingsområden.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-11-29