Om skolan

Skolans profil är utomhuspedagogik. Naturen är en av Jämtlands läns största resurser. Att vara ute i naturen ger en större förståelse för miljön. Barn lär sig bättre i den naturliga miljön, då de får möjlighet att använda flera sinnen i inlärningen.

Ett hållbart samhälle bygger på miljömedvetenhet hos varje individ. Miljömedvetna elever och pedagoger bidrar till att denna resurs bibehålls och utvecklas så att fler kan ta del av den.
Hälsan förbättras genom att vi är aktiva och rör på oss som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

Arbetsmiljön för alla anställda och elever förbättras då vi får en större arena, där alla har möjlighet att såväl fysiskt som psykiskt förbättra sin arbetssituation. Mötet utanför klassrummet är en viktig social funktion som befrämjar relationen elev-lärare-samhälle.

"Gå ut för att lära in
gå in för att lära ut"
(Johann Amos Comenius, 1592-1670)

Definition av utomhuspedagogiken

"Utomhuspedagogik" är ett arbetssätt där man flyttar delar av skolans vardag ut i närmiljön. Utomhuspedagogik innebär därmed regelmässig aktivitet utanför klassrummet.

Arbetssättet ger eleverna anledning till att ta alla sina sinnen i bruk så att de får personliga och konkreta erfarenheter i mötet med verkligheten.

Arbetssättet ger plats för ämnesanknutna aktiviteter, spontana utmaningar och lek, nyfiket sökande, fantasi, upplevelser och social samvaro.

Utomhuspedagogik handlar om att aktivera alla skolämnen i en integrerad undervisning där uteverksamhet och inneverksamhet är nära sammanknutna, när eleverna lär om verkligheten i verkligheten; d.v.s. om naturen i naturen, om samhället i samhället och om närmiljön i närmiljön."
(Arne Jordet 1998).

På Tavelbäcksskolan har vi tre pedagoger som utbildats i äventyrspedagogik.

Arbetslag/avdelningar

Tavelbäckskolan består av tre avdelningar:
Oden (förskoleklass)
Midgård (årskurs 1-3)
Röda (årskurs 4-5)

Skolan har fritidshem som är uppdelade i tre avdelningar, men som samarbetar i olika temagrupper. Avdelningarna är Oden (f-klass), Midgård vån 1 (åk 3), Midgård vån 2 (åk 1 och 2).

Kontakt

Rektor
Anne Karlstedt
063-14 34 54, 070-667 52 60
E-post

Specialpedagog
Ewa Grut 063-143367

Expedition
Kerstin Ångström
Skoladministratör
063-14 39 64, 070-314 27 86
E-post

Kök 073-270 75 36

Fritidsklubb 070-604 15 65

ARBETSLAG
Oden 070-201 32 75
• Förskoleklass
Yvonne Jonsson, Viveka Nilsson, Margareta Nilsson, Mikko Scheffer, Emily Fransson

Midgård Våning 1
070-597 62 29

• Årskurs 3
Eva Dahlin, Veronica Svensson
Fritidshemmet: Marie Halvarsson, Margaretha Johnsson, Peo Danielsson

Midgård Våning 2
070-598 72 82

• Årskurs 1
Camilla Ovesdotter, Anna Söderholm, Eva Grundén
• Årskurs 2
Annica Zackrisson, Therese Månsson
• Fritidshemmet:
Liselotte Svanberg, Åsa Persson, Anton Petersén, Sandra Turhagen, Patrik Zetterman

Röda skolan, personalrum
070-604 15 65
Årskurs 4
Stefan Söderqvist, Fredrik Boije, Cecilia Hjelm, Daniel Åsell, Emilia West
• Årskurs 5
Ante Danielsson, Anna Lundqvist, Daniel Åsell, Eva Sandström Hansson

Speciallärare: Maria Björch för åk 4 och 5 och även till åk 1-3 vid behov.

Idrott: Josefine Linestrand 070-206 97 51
Musik: Peter Mellgren
Träslöjd: Liselott From
Textilslöjd: Helen Johannesson

Fritidsklubben på Röda skolan: Eva Sandström Hansson och Oskar Frankl

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Slåttervägen 1
832 61 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-08