Om skolan

Inom Treälvsskolan finns förskoleklass - årskurs 9 och fritidshem. En hel del tillhörande verksamheter finns såsom bibliotek, eget förskolekök och skolcafé. Strax intill finns Treälvens förskola och Lits familjecentral.

På skolan går ca 373 elever fördelade på tre enheter, F-3, 4-6 och 7-9.
F-3 finns i två olika byggnader. Till F-3 hör även förskoleklassverksamhet och fritidshem.

Enheten har också ett bibliotek som är öppet varje dag för barnen och eleverna men även för allmänheten. Biblioteket är välbesökt av förskolan, skolan och allmänheten.

Skolan driver ett skolcafé där tillsammans med eleverna. Caféet är en populär mötesplats för elever och personal på raster och en hel del aktiviteter ordnas där såsom nobelfirande och musikevenemang.

Skolexpeditionen som är öppen varje dag är bemannad av skoladministratör Margareta Handler.

Treälven har en utvecklingsgrupp som arbetar med pedagogiska utvecklingsfrågor.

Kontakt

Rektor
Malin Tuuliainen
076-100 79 86

Tf rektor 4-6
Eivor Ahlander Johansson
076-052 92 65

Biträdande rektor F-3
Erika Dahlqvist
072-238 45 94

Expedition
Margareta Handler
Skoladministratör
063-14 48 55
E-post

Kök 073-273 24 64

Studie- och yrkesvägledare
Anna Asp 070-628 52 46
E-post

Specialpedagoger
F-6 Helena Lidén 070-352 04 53
7-9 Lina Hellström 073-054 69 52

Arbetslag/Avdelningar
Fritidshem övre 072-549 53 14 och Fritidshem nedre 073-275 49 06 

Treälven F-3, Arbetsrum 0642-448 56
Treälven 4-6, Arbetsrum 0642-448 65
Treälven 7-9, Arbetsrum 0642-448 63
Fritidsgård/Fritidsklubb 0730-30 36 90

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Skolvägen 8
836 31 Lit

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-05-04