Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Vallaskolan arbetar med elevhälsoarbetet i enlighet med Östersunds elevhälsoplanPDF. Genom ett systematiskt samarbete mellan rektor, elevhälsopersonal, lärare och övrig personal arbetar vi för att varje elev skall må bra och ges alla möjligheter att nå sina mål.

Elevhälsoteam Vallaskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiser­ade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor årskurserna F till 3
Maria Lundman
063-14 38 02

Rektor årskurserna 4 till 6
Peder Söderman
063-14 38 28

Rektor årskurserna 7 till 9
Linda Sundstedt
063-14 35 74

Specialpedagoger
Malin Ihrén
(förskoleklass samt årskurs 1 till 3)
076-106 13 78

Robin Grindgärds
(årskurs 4 och 6)
063-14 38 07

Cecilia Tengelin-Danielsson
(årskurs 7 till 9)
072-219 52 83

Skolkurator
Anna Leite
073-275 10 42

Skolsköterskor
Helen Höglund
070-371 83 67
(tisdagar jämna veckor och torsdag udda veckor

Ulrica Sandström
073-275 62 06
(måndag-fredag telefontid/mottagning 10 till 11)

Skolpsykolog (utredningar och konsultation)
Karin Glad

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-04