Kultur i skolan - Skapande skola

Barn och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Detta regleras i bland annat
läroplanerna för både förskola och grundskola samt i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn och ungas rätt till kultur är en angelägenhet på flera plan. Att få ta del av konst och kultur och att uttrycka sig i konstnärlig form gäller varje barn oavsett kön, språk, religion, nationellt eller etiskt ursprung, ekonomisk situation, funktionshinder eller bostadsort.

Målet för Skapande skola satsningen är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete. Satsningen är ett komplement till skolans egna insatser för att uppfylla det kulturuppdrag som läroplanen och andra styrdokument föreskriver.

Aktiviteter för alla elever från förskoleklass till årskurs 9

Östersunds kommun har sedan start ansökt och beviljats medel från Kulturrådet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför Skapande skola aktiviteter. Från och med läsåret 2013/2014 får alla elever, från förskoleklass till åk 9 på olika sätta möta kultur. Aktiviteterna säkerställer kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och en jämn fördelning av kulturupplevelser för eleverna.

Kulturrådets riktlinjer, integration, mångfald, jämlikhet, jämställdhet, demokrati med särskild inriktning mot alla människors lika värde samt kulturarv och hållbar utveckling, är gällande för samtliga aktiviteter.

Centralt organiserade aktiviteter läsåret 2019/2020

Skolbiovecka

för årskurs F-9, vecka 40.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti F-5/6

”Skattjakt i arkiven”, Arkivet.

Årskurs 1

Aktivitet
Scenkonst: Scenkonst Vinternäsa (Teater Soja) med efterföljande dansworkshop.

När?
Vecka 40 (måndag-fredag), vecka 41 (tisdag), Östersunds teaterverkstad.

Koppling Lgr 11
Svenska, musik, bild, idrott.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Introduktionsbesök, Östersunds bibliotek.

Årskurs 2

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
”Tvåornas kör”, Kulturskolan. Höstterminen 2019.
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.

Årskurs 3

Aktivitet
Besök Jamtli, guidad visning av Överhogdalstapeten.
Skapande på skolan, Malin Almén. Eleverna gör ”egna”/grupp Överhogdalsbonader. Ambitionen är att de sedan ställs ut på Jamtli.

När?
Vecka 45-48 och vecka 3-7, 2020. Skolbesök av Malin Almén följs upp inom 2-3 veckor efter besöket på Jamtli.

Koppling Lgr 11
Historia, Samhälle, Bild, Svenska, Samarbete, finmotorik, gestaltning, koncentration, delaktighet, mod.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.
Under våren erbjuder Kulturskolan åk 3 en ”Musikteaterföreställning” med fokus på blåsinstrument.

Årskurs 4

Aktivitet
Sekelskiftskonst med Bruno Liljefors på Jamtli.

När?
Från och med vecka 41.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, koncentration, mod, gestaltning.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.
Stora sökuppdraget, Östersunds Bibliotek.

Årskurs 5

Aktivitet
Scenkonst, Life for likes, med efterföljande dansworkshop (JoDance Company), Länskulturen, Svarta lådan.
Workshop i lilla lådan, Emma Dahlqvist och Marina Jonsson.

När?
Vecka 13 och 14, 2020.

Koppling Lgr 11
Svenska, idrott, bild, samhällskunskap, koncentration, mod, samarbete.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
"Vi hittade en dagbok”, Arkivet.

Årskurs 6

Aktivitet
Nordcirkus: Nycirkus, föreställning plus cirkusövningar som balans, jonglering.

Koppling Lgr 11
Koordination, mod, samarbete, koncentration.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Årskurs 7

Aktivitet
Scenkonst: "Varför så extrem?", Riksteatern.

När?
Vecka 48-51, Storsjöteatern.

Koppling Lgr 11
Svenska, bild, samhällskunskap, historia.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Årskurs 9

Aktivitet
"På flykt", Jamtli.

Samverkan inför utvecklande av Kulturgaranti
Berättelser ur arkiven, Arkivet.

Grundsärskolan samtliga årskurser

Aktivitet
Enskilda projekt med önskade konstnärer/konstformer.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-20