Information om skolplacering - principen om relativ närhet

Vid skolplacering är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnadshavaren vill att barnet ska gå och de flesta barn får den skolplats som vårdnadshavaren önskar. Det finns alltså inga ”skolområden” där en elev ”tillhör” en viss skola. Det finns heller inte möjlighet att ställa ett barn på kö till en kommunal skola.

Om det finns fler sökande än platser till en skola görs ett urval enligt principen om relativ närhet. Principen om relativ närhet ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få skolplatsen. Då jämförs hur lång skolväg de olika eleverna har som sökt plats på skolan.

Exempel: urval enligt principen om relativ närhet

Skiss som beskriver relativ närhet

Hur mäts avstånd till skola?

Skolvägen mäts från hämtningsställe eller hållplats från husets adresspunkt till skolans adresspunkt enligt ett geografiskt informationssystem (GIS).

Hur definieras skolväg?

Med skolväg menas den kortaste vägen till skolan det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. Om särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar. Elever ska kunna gå över vägen vid övergångsställe eller gångpassager. Elever behöver inte gå efter en väg som klassas som trafikfarlig.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-31